فروشگاه کبوتر و داروهای امراض کبوتر
۱- جثه ای مناسب(ممکن است کبوتر جا خواب بوده چاق و فربه و بدن دار باشد دقت به نحوه پرش ورها شدن از دست هم مهم است)

2- شاه پرهایی قوی ، محکم و شمشیری وموج دار، بهتر است سه تیزی اصلی ، کناری وبلند کبوتر با هم به یک اندازه  وبدون فاصله باشند  ودر صورت باز کردن بالهای کبوتر آن را به سرعت جمع کند( کور بودن و شل بودن پرها در پرش تاثیر زیادی دارند بخصوص شاه پرهای اصلی اگر برای پرش خرید می کنید)

3- سینه ای پهن (به خاطر اینکه ششهایی بزرگ را در خود جای داده باشد) ودر دو طرف جناق سینه اش عضلاتی قوی و سفت و محکم داشته باشد فقط با پریدن، این عضلات به این شکل در می آید ما می گوئیم بدن داشته باشه(در صورتی که این عضلات شل باشد یعنی حیوان یا بیماره یا جا خواب بوده  یا کم تحرک)

4- کله ای بزرگ وگرد و اسبی ،کبوترانی که جثه بزرگ با کله ای کوچک دارند 90 درصد اگر خوب بپرند خوب جا نمی شینند (با نژاد کله پفکی اشتباه نشود) وچشمانی درشت ،شفاف و براق داشته باشد

5- پنجه ای قوی و ناخن های بلند

6- سلامت کامل (به شکم کبوتر دست بزنید تا غده ای در شکم نداشته باشد، وهمچنین پرهایی تمیزو براق داشته باشد )

7- کبوترانی که کاکلی یا مچ پا( پرهایی سوزنی بر روی پا)

 هستند نشانه پرزوری کبوتر است

8- نوکی مناسب (نه بلند ودراز ، نه کوتاه وکوچک)

9- کبوترانی که در دمشان سوراخ های ریز وجود دارد می توان حدس زد بازی دارند

10- کبوتران پرشی چون در آسمان به صورت آهسته وپیوسته کت میزنند حرامی های بالشان باید در صورت باز شدن روی کمر کبوتر را بپوشاند که بسیار مهم است

l5wiz41mw38uyqjco9uh.jpg


11- کبوتر پرشی را وقتی از دست رها کنید مانند تیری است که از  کمان رها می شود، با شتاب ومستقیم به سمت بالا به پرواز در می آید

12- اگر کمی دان کف گنجه بزنی به سختی به کف می آید ( جا خواب بودن هم مد نظر باشد)

13- کبوتر پرشی را به راحتی  نمی توانید در دستتان مهارش کنید ( کلی ازش پر کنده میشه و تو دستتون می چرخه )

14- من معمولا گرد کبوتر(گرد کفتر) را می پسندم

15- به انتهای جناق ماده کبوتر توجه داشته باشید در صورت شکستگی از تخم خواهد رفت (بعضی کبوتر داران در صورت رد کردن کبوتران اصیل شان جناق آنها رامی شکنند تا برای کس دیگری، تخم نکنند

16- تعداد دمهای کبوتر تهران 12عدد است ( دیده شده گاهی بیشتر وگاهی کمترهم جوجه می دهند که نشانه پر زوری جوجه هاست)

17- باید پر تحرک  باشند ( معمولا کبوتران پرشی جایشان بالا ترین جای گنجه است)

18- کبوتر باید در هنگام راه رفتن بر روی پنجه ، سینه را جلووسر را عقب تر از سینه اش قرار دهد

19- پاهایی نه کوتاه ونه بلند 

( رنگ خال ،رنگ چشم ،رنگ ناخن ،رنگ بینی ، رنگ پا ) به نظر من  در خوب و بد بودن  کبوترتاثیری ندارد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 17 PM  توسط نویسنده  |